YÜKSEK SEÇİM KURULU’NDAN SEÇMENLERE DUYURU – Kent 77 Tv Yalova'nın TelevizyonuKent 77 Tv Yalova'nın Televizyonu

Kent 77 Tv Yalova'nın Televizyonu

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NDAN SEÇMENLERE DUYURU
67
16 Mart 2023 - 11:48

 

Yalova Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel

Seçiminin, 2’nci oylamaya kalması durumunda Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi İlanı hakkında yapılması gerekenleri yayınladı.

 

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel

Seçiminin, 2’nci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı 2’nci tur seçimine ilişkin seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi işlemlerine esas olmak üzere muhtarlık bölgesi askı listeleri 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00’den 02 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00’ye kadar askıya çıkartılacak.

 

Bu süre içerisinde askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için:

  1. a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
  2. b) Birinci oylama için 14 Mayıs 2005, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde 28 Mayıs 2005 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),
  3. c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),

ç) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

  1. d) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,
  2. e) 298 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel

Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilen,

  1. f) Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi), Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına,
  2. g) Birinci oylamanın yapılacağı 14 Mayıs 2023, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 28 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe veya astçavuşluğa nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

ğ) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında

Kanun’un 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmaz (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

  1. h) 4721 sayılı Kanun’un 408’inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

ı) 4721 sayılı Kanun’un 407’nci maddesinde belirtilen; “Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır.” hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kırık hali, aynı Kanun’un 471’inci maddesindeki; “Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.” Hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (tahliyesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),

  1. i) 4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunan, (Mahkemeden alacakları kısıtlılığın sona erme kesinleşmiş kararı ile ilçe seçim kurulu başkanlıklarına müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler.)

Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilir.

 

Yazar

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

WhatsApp
Kent77 WhatsApp Hattı
Kent77 Tv & Dijital Platform
Haber, İhbar, Mesaj ve Bilgi Hattına Hoş geldiniz