İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİNDE YENİ KARARLAR – Kent 77 TvKent 77 Tv
İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİNDE YENİ KARARLAR
272
18 Kasım 2020 - 14:32
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı.
Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan meclis, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün “Koronavirüs Yeni Tedbirler” konulu genelgesi gündemi ile toplandı. Toplantıda şu kararla alındı:
1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin sadece saat 10.00 ila 20.00 arasında vatandaşlara hizmet sunabilmesine,
2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel¬al hizmeti verecek şekilde açık olabilmelerine, Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebilmesine,
3- Emniyet tarafından belirlenen şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren belli dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerlerinin kısıtlamalardan istisna tutulmasına,
4- 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulmasına, daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devam ettirilmesine,
5. Tüm ilimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşların (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine, (İşyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
6- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00¬20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam ettirilmesine, 7-Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
7.1¬ AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri-afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar, e) Oteller ve konaklama yerleri, f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, ğ) Üretim ve imalat tesisleri, h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, ı) İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi i) Sebze/meyve toptancı halleri,
7.2¬ İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar, b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil), c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar, ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar, h) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), n) Veteriner hekimler, o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar, ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler, ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevliler
8-Belediye tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınmasının sağlanmasına,
9. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesinde düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde; – Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmasına, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesine, ¬ Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesine, ¬ Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin kuralların eksiksiz uygulanmasına,
10. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak; ¬ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, ¬ Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), ¬ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ¬ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, ¬ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ¬ Ceza infaz kurumlarından salıverilen, Vatandaşların, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E¬BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine,
11-İlimizde salgının seyri göz önüne alındığında filyasyon ekip sayılarının artırılması gerektiğinin görülmesi üzerine bu amaçla diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Sağlık Müdürlüğüne personel ve araç desteği yapılmasına, kurumlardan bildirilen personel ve araçlara Sağlık Müdürlüğünce Olur alınmasına,
12-Pozitif vakaların nakilleri için diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Sağlık Müdürlüğüne yüksek kapasiteli büyük araç(minibüs, midibüs vs) araç verilmesine,
13- İnsanların kalabalık olabileceği özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında; (bankalar, AVM.ler, pazaryerleri, şehirler arası yolculuk yapan kişiler, elektrik idaresi, PTT vb dahil) kişilerin risk durumlarının kişilerin fotoğraflı kimlik belegeleriyle teyiti yapılarak HES kodu veya benzeri yöntemlerle sorgulanmasına ve risksiz olanların kurumlara alınmasına,
14- Tüm pazaryerlerindeki Pazar esnafının Pazar alanına mutlaka fotoğraflı kimlik belgeleri ile teyiti yapılarak HES veya benzeri yöntemlerle risk durumları sorgulanarak pazaryerine alınmasına, bu sorgulamaların Belediye zabıta görevlilerince yapılmasına,
15-Vaka artışının fazla olduğu mahallelerde özellikle kolluk güçlerince ekip sayılarının arttırılarak denetimlerin yoğunlaştırılmasına,
16- Kamu kurum ve kuruluşlarında (Defterdarlık, Sosyal Güvenlik Kurumu, Nüfus Müdürlüğü vb) oluşabilecek Kalabalığı önlemek amacıyla; kamu hizmetlerinde interaktif olarak online yapılabilecek başvuruların vatandaşlar tarafından kullanılmasının teşvik edilmesine,
17-Saha filyasyoın çalışmalarının yoğunlaşması nedeniyle telefon üzerinden karantinadaki kişilerin konum takiplerinin yapılması uygulamasının ertelenmesine,
18- Tüm işyerlerinin ( çay ocağı vb dahil) işyerlerinin önüne masa, sandalye, tabure koymasının önlenmesi ve bu konuda Belediye ve kolluk güçlerince denetimlerin sıklaştırılmasına,
19- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışan üreticilerin işletmelerine ulaşmaları esnasında,Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerinden alınmış (Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi, Örtü Altı Kayıt Sistemi Belgesi, İşletme Tescil Belgesi, Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi, Arı Konaklama Belgesi, Birlik Kimlik Kartı vb.) belgeleri, İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış “Tarımsal Faaliyet Belgesi” ni (Tarımsal Faaliyet Belgelerinde İşletme çalışanları/bakıcıları da yazılabilecektir) veya ziraat odalarından alınmış çiftçilik belgesini kısıtlamanın olduğu saatlerde yanlarında bulundurmalarına,
20-Hasat edilen ürünlerin pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların çalıştıkları firmalardan ve ya meyve sebze hallerinden alacakları antetli kağıda basılmış bu işi yaptığına dair belgeyi yanlarında bulundurmaları durumunda bu kişilerin sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine, bu kapsamda tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Yetiştirici/Üretici Birliklerin tarımsal üretimin ve ürünlerin pazarlanmasının sekteye uğramaması için kısıtlamaya tabi tutulmamasına,
21-İlimizde; Gemiler için su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemileri tayfa ve çalışanlarının, 5/1 Nolu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine uymak şartıyla avcılık faaliyetlerine devam etmeleri için sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine, bu faaliyet esnasında Gerçek Kişiler için Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerini yanlarında bulundurmalarına, Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Yazar

GÜNDEMKent77 Tv HaberSİYASETYalova Haberleri
“LAİKLİK YOKSA DEMOKRASİ DE YOKTUR!”
GÜNDEMKent77 Tv HaberSİYASETYalova HaberleriYEREL HABERLER
ALTINOVA PROTOKOLÜ BAYRAMLAŞTI
GÜNDEMKent77 Tv HaberSİYASETYalova HaberleriYEREL HABERLER
MUSTAFA TUTUK SOSYAL MEDYASINDAN İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI
GÜNDEMKent77 Tv HaberSİYASETYalova HaberleriYEREL HABERLER
Hasan Soygüzel yeniden İl Genel Meclis Başkanlığı’na Seçildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

WhatsApp
Kent77 WhatsApp Hattı
Kent77 Tv & Dijital Platform
Haber, İhbar, Mesaj ve Bilgi Hattına Hoş geldiniz